Omítky ThermoSan

ThermoSan - sanace a zateplení v jednom

Sanační malta pro vnitřní/vnější omítku (R) podle ČSN EN 998 - 1 : 2003

ThermoSan je vhodný při řešení problému s vlhkostí obytných objektů a staveb v interiéru i exteriéru. Mimořádně vhodný je pro rekonstrukci historických objektů a při modelování členitých fasádních prvků. Omítka ThermoSan je velmi vhodná na silně prosolené zdivo.

Vlastnosti a přednosti omítky ThermoSan :

Omítková směs ThermoSan je hotová suchá směs, která po smíchání s vodou vytváří velmi plastickou maltu, která slouží nejen jako výborné sanační opatření, ale současně i jako zateplovací omítka. Je vhodná pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. 

Použití omítky ThermoSan zajišťuje výraznou úsporu tepla (součinitel tepelné vodivosti po 28 dnech λ= cca 0,085 W/mK). Poskytuje ochranu před všemi atmosférickými vlivy. Díky svým vodoodpudivým (koeficient absorpce vody - méně 3 % za 120 dnů přítomnosti ve vodě) a difúzním vlastnostem (koeficient propustnosti vodních par = 4,4) pomáhá ThermoSan rychle odstranit vlhkost, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn i uvnitř stavební konstrukce. Hodnota pH > 10 zajišťuje protiplísňové vlastnosti materiálu. Díky svým kapilárně aktivním vlastnostem vytváří zdravé a příjemné klima pro bydlení. 

Používá se pro fasádní a vnitřní omítání cihelných, betonových, železobetonových, pórobetonových, skleněných, dřevěných a kovových podkladů. 

Díky nízké objemové hmotností se šetří energie při transportu, manipulaci i zpracování.

Pro srovnání: na 1 m2 sanační omítky ThermoSan o tloušťce cca 2,3 cm je potřeba 7 kg suché směsi omítky. Na 1 m2 běžných sanačních omítek je potřeba přes 20 kg suché směsi omítky.

ThermoSan je obzvláště vhodný pro rekonstrukci a restaurování památkových objektů a starých budov a chalup.

 Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka a je vyroben z přírodních materiálů.

 Materiál je dodáván v pytlích o váze 7 kg.

Z jednoho pytle je možno vytvořit 1m2 omítky o tloušťce 2,0-2,2 cm (cca 3-3,5 kg/m2 při tloušťce vrstvy cca 1 cm). Běžně se aplikují vrstvu 1-3 cm, ale je možno nanášet i vrstvy cca 5 cm.

 Díky rychlé aplikaci a minimálním technologickým přestávkám umožňuje ThermoSan vytvořit sanační systém v podstatně kratším čase a s lepším sanačním efektem, než je tomu u běžných sanačních omítek. U správně aplikovaných sanačních omítkových systémů se musí dodržovat technologické přestávky v řádech desítek dnů. U sanační omítky ThermoSan aplikujeme jednorázově vrstvu omítky a po 48 hodinách můžeme v případě potřeby omítku opatřit finální povrchovou úpravou a po 48 hodinách je sanační systém plně funkční.

Ve většině případů se nemusí penetrovat.

 Efekt současného zateplení a kapilárně aktivní vlastnosti materiálu ThermoSan napomáhají kvalitě sanačního efektu

. ThermoSan je plně odolný proti působení solí vyplavovaných z vlhkého zdiva

.

ThermoSan překračuje někdy i několikanásobně vlastnosti požadované pro sanační omítky (pórovitost, pevnostní veličiny / pevnost v tlaku cca 1,78 N/mm2). Izoluje proti vodě, žáru, hluku a požáru (třída reakce na oheň A1

) a má i tepelně-izolační vlastnosti.

Složení směsi ThermoSan zajišťuje kvalitní zvukovou izolaci (koeficient pohlcování zvuku činí 23 dB). Napomáhá k vytvoření akustického prostředí v prostoru a zabraňuje ozvěnám.