Příprava povrchu

Příprava povrchu před aplikací sanační omítky ThermoSan