Technické údaje

Technické údaje

ČSN EN 998-1 : 2003

Malta pro vnější i vnitřní omítku (T)

patent: CZ 21513 U1

ČSN EN 998-1