Technické údaje

Technická charakteristika materiálu ThermoSan

 • Vnější vzhled: bílá suchá prášková směs
 • Objemová hmotnost: 380 kg/m +/- 10 %
 • Součinitel tepelné vodivosti po 28 dnech: 0,09 W/mK
 • Součinitel tepelné vodivosti po 120 dnech: 0,078 W/mK
 • Pevnost v tahu: 0,86 Mpa pevnost v tlaku : CS II : 1,78 Mpa
 • Kapilární nasákavost: W 1 přídržnost : 0,35 Mpa
 • Pórovitost: 55,4 % difuze vodních par (po 120 dnech)
 • Reakce na oheň: A1
 • Prodyšnost vzduchu: paro-propustný
 • Čas pro povrchovou úpravu: nátěr po 48 hodinách
 • Doba skladování: 12 měsíců
 • Zpracování: ručně nebo strojově
 • Spotřeba: 1 cm tloušky na 1m2 od 3-3,5 kg suché směsi
 • Balení: 78 ks/paleta

 

Tabulka_ThermoSan_kritéria WTA (PDF ke stažení)

 

ThermoSan kriteria WTA