Plastová okna a dveře

CO JE SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA "U (W/m2K)"?
Nejdůležitější technický parametr okna je součinitel prostupu tepla, který udává, kolik Wattů tepelné energie je předáno stavebním materiálem na ploše 1m2 za hodinu při tepelném rozdílu 1 Kelvin mezi teplou a studenou stranou. Čím nižší je tedy hodnota součinitele prostupu tepla, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti. V souvislosti s okenními výplněmi bývají uváděny tři typy součinitele prostupu tepla: Součinitel prostupu tepla Uf systém udává hodnotu U pro systém rámu a křídla, součinitel prostupu tepla Ug udává hodnotu U pro zasklení, součinitel prostupu tepla Uw udává hodnotu U celého okna. Při porovnávání součinitele prostupu tepla je nutno pamatovat na tu skutečnost, že někteří výrobci uvádějí pouze hodnotu součinitele prostupu tepla pro zasklení, což především u tříkomorových systémů může vzbudit dojem lepších tepelně izolačních hodnot, než jakých ve skutečnosti celé okno dosahuje.

JAKÁ ZÁRUČNÍ DOBA JE POSKYTOVÁNA NA VÝROBKY RI OKNA a.s.?
Standardně se poskytuje na dodávané plastové prvky tvořící dílo záruka v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání díla. Záruční doba na montáž se sjednává rovněž na dobu 60 měsíců počítanou od okamžiku předání díla. Záruční lhůta na dodávku příslušenství, jež není společností RI OKNA a.s. k plastovým prvkům standardně dodáváno (např. žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu apod.), se poskytuje na dobu 24 měsíců počítanou od okamžiku předání díla. Cenová nabídka může stanovit pro plastové prvky záruční lhůtu v jiné délce a nebo záruku zcela vyloučit. Záruční podmínky obsahuje "reklamační řád," který v plném znění naleznete zde.

CO ZNAMENÁ TERMÍN "TEPELNÝ MOST"?
Tepelný most je místo, které vede teplo lépe než jeho okolí. U okna se jedná o celý rám a okraj skleněné výplně. Cílem je tedy zamezit úniku tepla, touto slabinou tzn. přerušení tepelného mostu.

JAK SPRÁVNĚ VĚTRAT?
Nová okna si žádají určité změny v návycích. Vaše nová okna budou těsnit podstatně lépe než ta původní. Proto je nutné přizpůsobit režim větrání místností novému stavu. Stará okna většinou netěsnila nejen po stránce tepelné, ale také jimi procházel několikanásobek doporučeného množství vzduchu. To mělo za následek vysoké ztráty tepla jak prostupem, tak i infiltrací. Nová okna zamezí oba úniky, je však třeba určitou výměnu vzduchu zachovat. Lze to zajistit několika způsoby. Ideální je nucené, plně kontrolované větrání s omezením tepelných ztrát, nejjednodušší je pravidelné větrání místností, ve kterých pobýváme. Možností je hned několik: otevřeným oknem - vhodné na rychlé, krátkodobé provětrání především při nízkých teplotách, sklopeným oknem – vhodné pro dlouhodobé větrání pouze při vyšších teplotách, srovnatelných s teplotou v místnosti, mikroventilací (štěrbinové větrání) - umožňuje větrat víceméně trvale - hodí se však jen v určitém rozsahu teplot, infiltrací (úprava těsnění) - trvalé větrání, zajišťující hygienickou výměnu vzduchu při extrémních (výpočtových) teplotách.

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ RI OKNA?
Rozhodně kvůli garanci kvality a spolehlivosti, našemu dobrému jménu vůbec. Klientům vysvětlujeme, že nejdůležitější vlastností výrobků, které si kupují víceméně na celý život, je a musí být spolehlivost. Proto jsme je nikdy nešidili a nešidíme na základních ani pomocných materiálech. Celý výrobní i montážní řetězec máme obsazen kvalitou, a to nás odlišuje od konkurence.

 

"RI OKNA jsou standardem kvality výroby a montáže, značka RI je synonymem pro plastové okno na českém trhu - a proto vždy rozumnou investicí."