Silikonové omítky

TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA

 

Složení:

Směs anorganických plniv, pigmentů s kopolymerním pojivem, s funkčními přísadami a speciálních silikonů.

Použití:

Dekorační, tenkovrstvá, vodou ředitelná omítka na bázi silikonu v hloubce 1,5-2 mm s výbornou přilnavostí a krycí schopností. Používá se na fasády, sloupy, stěny, jako dekorační prvek pro exteriéry a interiéry. Vytváří homogenní vzhled bez spárů. Vhodné pro zateplení s minerálními vlákny. Vlastnosti: Omítka je světlostálá a omyvatelná, odolná proti oděru, dešti, je vysoce paropropustná, nepodléhá stárnutí. Odpuzuje prach a vodu, má výborný samočistící účinek. Specifická hmotnost 1700 kg/m3.

Zpracování:

Je zpracovatelná v dodané formě, podle potřeby je možné upravit hustotu přidáním vody (max. 1dl.-do 25kg). Nanáší se na čistý, rovný, suchý a odmaštěný podklad. Staré podkladyje třeba opravit, zpevnit a mechanicky očistit od nesoudržných částic a prachu. Před aplikací je třeba použít výrobek -delap penetra- barevně upravený, k barvě použité omítky. Nanáší se v rovnoměrné vrstvě nerezovým nářadím a po částečném uschnutí (10-15 min podle počasí), vyhladit hladítkem u umělé hmoty anebo ze dřeva. Kruhovým nebo přímým pohybem dosáhnete požadované strukury.

Vydatnost:

H 1,5 mm: 2,5 kg/m2, R 1,5 mm: 2,5 kg/ m2, R 2,0 mm: 2,7 kg/m2, H 2,0 mm: 3,0 kg/m2. Uvedené vydatnosti závisí na povrchu, hloubce nanesené vrstvy, velikosti použitých kamenů a kvalitě zpracování.

Doba schnutí: Po 2-3 hodinách je odolná proti dešti a prachu. Konečné schnutí je po 48 hod. Nepracujte v dešti a za silného větru. Pracujte při teplotě od +10°C - +25°C.

Balení: 12,5 a 25 kg

Výrobce nezodpovídá:

za vady vzniklé neodbornou manipulací za vady vzniklé nevhodným skladováním

Pigmentace: výhradně jen s pigmenty určenými pro exteriér. Index světelné odrazivosti HBW - 30 (Y - 30)

Skladování: Skladujte při teplotě od +5C do +25C. Chraňte před mrazem a slunečním zářením.

Bezpečnost při práci: Při práci je třeba dodržovat základní hygienické předpisy. Počas manipulace chraňte oči. Po ukončení práce je třeba umýt ruce teplou vodou, mýdlem a ošetřit regeneračním krémem.

První pomoc: Při zasáhnutí očí je vypláchneme proudem vlažné vody, po náhodném požití vyhledáme lékařskou pomoc.

Poznámky: Výrobce předpokládá při manipulaci základní odborné vědomosti.

Záruční doba: 12 měsíců od data výroby, v neporušeném obale a při správném skladování.