Omítky ThermoIn

Jemná omítková směs ThermoIn

Omítková směs ThermoIn je hotová suchá směs, která po smíchání s vodou vytváří velmi plastickou maltu, která slouží nejen jako výborné sanační opatření, ale součastně i jako zateplovací omítka velmi jemné zrnitosti. Je vhodná pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí.

Použití jemné štukové omítky ThermoIn zajišťuje nezanedbatelnou úsporu tepla (součinitel tepelné vodivosti po 120 dnech λ= cca 0,09 W/mK). Poskytuje ochranu před všemi atmosférickými vlivy. Díky svým vodoodpudivým vlastnostem (koeficient absorpce vody - méně než 3%, za 120 dnů přítomnosti ve vodě) a difúzním vlastnostem (koeficient propustnosti vodních par = 10) pomáhá ThermoIn rychle odstranit vlhkost, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn i uvnitř stavební konstrukce. Hodnota pH > 10 zajišťuje protiplísňové vlastnosti materiálu.

Díky svým kapilárně aktivním vlastnostem vytváří zdravé a příjemné klima pro bydlení. Používá se pro fasádní a vnitřní omítání, jako povrchová uprava materiálu ThermoUm a ThermoSan. Svou nízkou objemovou hmotností se šetří energie při transportu. Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka a je vyroben z přírodních materiálů. Materiál je dodáván v pytlích o váze 8 kg. Z jednoho pytle je možno vytvořit cca 8,5m2 štukové omítky o tloušťce 2-3 mm (cca 0,9-1 kg/m2 při tloušťce vrstvy cca 2 mm). Běžně se aplikují vrstvy od 1 mm do 5 mm. Izoluje proti vodě, žáru, hluku a požáru (třída reakce na oheň A1). Složení směsi ThermoIn zajišťuje kvalitní zvukovou izolaci. Napomáhá k vytvoření akustického prostředí v prostoru zabraňujícího ozvěnám.