ThermoSan

Sanace vlhkého zdiva a současné zateplení

Poměrně častým problémem starších, ale i nových stavebních objektů je vzlínající vlhkost ve zdivu. Důsledkem vzlínající vlhkosti bývá nepřijatelný vzhled povrchové úpravy zdiva, mnohem závažnějším důsledkem může být přítomnost hygienicky nepřijatelných a zdraví ohrožujících plísní, řas a dalších mikroorganismů.

Co je příčinou vzlínání vlhkosti ve zdivu? Příčin bývá obvykle více, ve většině případů je však vzlínání vlhkosti způsobeno chybějící nebo porušenou hydroizolací objektu, nevhodnými stavebnímy či teréními úpravami, častou příčinou je i nevhodný tepelně vlhkostní režim objektu.

Základní příčiny našich problémů jsou :

  1. Srážková voda dopadající při dešti na povrch zdiva a působící přímo
  2. Podpovrchová voda, která se dostává pod povrchem okolního terénu k základům a vsakuje se do zdiva
  3. Zemní vlhkost (vzlínající kapilárami ve zdivu)

Naše společnost Satsys Technology a.s. vám nabízí revoluční sanační omítku s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi "ThermoSan" a "ThermoSan Plus"