Technické údaje

Technická charakteristika omítek

Tepelně-izolační malta vnější/vnitřní podle ČSN EN 998-1 (T)