Technické údaje

Technická charakteristika omítky ThermoIn

Tepelně-izolační malta vnější/vnitřní podle ČSN EN 998-1 (T)