Zpracování

Postup zpracování sanačních omítek ThermoSan

 • K namíchání směsi použijeme pitnou vodu nebo vodu vyhovující ČSN EN 1008.
 • Do míchací nádoby nalijte 1 litr vody a nasypte celý obsah pytle (7 kg). Vše lehce promíchejte a zalijte dalšími 2 litry vody.
 • Nyní vzniklou směs důkladně míchejte po dobu 5-7 minut ruční elektrickou míchačkou při nízké rychlosti otáček 400-500 za minutu.
 • Takto rozmíchanou směs nechejte odstát po dobu cca 5 minut a poté znovu krátce promíchejte asi 1 minutu.
 • V závislosti na teplotě a vlhkosti v ovzduší se může množství použité vody pohybovat v toleranci cca 10 %, (2,9-3,2 l vody na 1 balení).
 • Vždy musí dojít k míchání celého balení (pytle).
 • Dodatečné přidávání čehokoliv do suché nebo mokré směsi je nepřípustné.
 • Doba zpracovatelnosti rozmíchané směsi je závislá na okolní teplotě a vlhkosti. Připravená směs musí být nanesena na povrch do hodiny od okamžiku dokončení přípravy. Teplota při nanášení směsi nesmí klesnout pod +5 °C (vzduch/podklad). Nedoporučujeme nanášet při očekávaných nočních mrazech.
 • Doporučujeme nanášení směsi do omítníků a stažení latí.
 • Finalní povrch vytvoříme molitanovým zednickým hladítkem.
 • Minimálni tlouštku materiálu ThermoUm na fasádě doporučujeme 8 mm.
 • Doporučená tlouštka je 2,2 cm (t.j. 1 pytel o váze 7 kg).
 • ThermoSan lze nanášet ručně i za pomocí omítacího stroje.